Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen.

Voorzitter:                     Jan Jelmer Meijer                               voorzitter@dacapo-leeuwarden.nl

Secretaris:                     Mylène Hofman                                  info@dacapo-leeuwarden.nl

Penningmeester:           Doetie Meijer                                     penningmeester@dacapo-leeuwarden.nl

Com. Alg. zaken:           Coba Berendsen                                algemenezaken@dacapo-leeuwarden.nl

Com. Bezittingen:         Anja van der Eijk                                 info@dacapo-leeuwarden.nl 

Concertcommissie:      Sjoukje Rondaan en Nynke Suwijn     concertcommissie@dacapo-leeuwarden.nl